KiVaWERKING

Sinds het schooljaar 2016-2017 zijn we een KiVa-school. 

Wat is KiVa?
‘Kiva’ is het Finse woordje voor ‘fijn’ of ‘leuk’. Het is ook de naam van een succesvol Fins antipestprogramma. KiVa-scholen zorgen ervoor dat kinderen, leerkrachten en ouders hun school als een veilige, aangename en stimulerende omgeving ervaren waarin pesten minder kans maakt. KiVa heeft als doelstelling pestproblemen te voorkomen én aan te pakken en sluit aan bij de eindtermen sociale vaardigheden van het lager onderwijs.

Op deze pagina kan je onze KiVa-werking leren kennen en zien groeien.

Voor meer achtergrondinformatie, raadpleeg je best de ouderbrochure.

Ons KiVa-lied werd in juni 2017 ingezongen door een aantal leerlingen, juffen en meesters.

KiVa-lied

Deze prezi toonden we op de infoavond voor ouders op 28 februari 2018:

https://prezi.com/view/L4OPfCtjvwjKcTBe4jpK/

Via deze links kan je naar de KiVa-games:

 

 

 

 

Bekijk ook eens de website van KiVa-school!