Sportdag

Jaarlijks organiseert de school een sportdag. Soms werken we dan klasoverschrijdend, soms per graad. Het programma wordt uitgewerkt door de turnleerkracht, op de dag zelf krijgt zij hulp van de collega’s en van bereidwillige ouders.

Om de drie jaar wordt er een gezamenlijke sportdag georganiseerd voor alle leerlingen van de Hoogstraatse lagere scholen. Elk leerjaar gaat dan sporten met leeftijdsgenoten op een verschillende locatie.