Speelclub

Met de speelclub willen we de kinderen de kans geven om zinvolle spelen te spelen op de speelplaats. Zo vermijden we dat ze zich vervelen en dat er pestgedrag verschijnt.
De kinderen kunnen hiermee ook een aantal vaardigheden op motorisch en sociaal gebied ontwikkelen.

In het tuinhuis op de kleine speelplaats vinden ze materiaal dat ze vrij kunnen gebruiken. We vragen enkel om het na de speeltijd netjes op zijn plaats terug weg te bergen. Dit vraagt van hen enig verantwoordelijkheidgevoel en orde.

Verder werken we met speelmaatjes. Kinderen uit het zesde leerjaar geven zich op om één maal per maand kleinere kinderen te begeleiden bij groepsspelletjes.