Middagsport

De kinderen van het eerste en tweede leerjaar zijn telkens de week voor een vakantie aan de beurt voor middagsport. Dit wordt aangekondigd in de klas.

Op maandag- en vrijdagmiddag is er middagsport voor onze leerlingen vanaf het derde leerjaar. Deze kinderen schrijven zich bij het begin van het schooljaar in. De turnleerkracht maakt ploegen en  stelt een kalender op per sporttak.
Voetbal, honkbal en trefbal voor de tweede graad. Voetbal, trefbal, basketbal en netbal voor de derde graad.
Op het einde van het jaar wordt de rangschikking bekend gemaakt.

Deze middagsport staat in het teken van fair-play. Er worden kapiteins aangeduid die de fair-playband dragen. De wedstrijd start met een toss (fair-playmunt). De wedstrijd wordt afgesloten met een high-five. De fair-playbadge gaat naar de meest sportieve leerling van de middag. Hij/zij mag deze badge tot het einde van de dag dragen.