LS Vlaamse week tegen pesten

In de week tegen pesten komen we weer samen op een gezamenlijk KiVa-moment waar we de STIP IT actie toelichten. We kiezen kleur tegen pesten.

Iedereen heeft invloed op pesten. Het doel is dat leerlingen begrijpen dat de oplossing tegen pesten bij iedereen ligt. Dat iedereen op zijn of haar eigen manier invloed heeft op het stoppen of doorgaan van pesten. Hoewel niet iedereen verantwoordelijk is voor het pesten, is iedereen wel verantwoordelijk dat het pesten stopt!  

Ook maken we tijd om de goede momenten in de groep te vieren. We nemen de tijd om complimentjes uit te delen. 1 maart is het nationale complimentendag. We geven alvast het voorbeeld met een kleine verrassing voor elke leerling en leerkracht. Vergeet niet om af en toe iemand in de bloemetjes te zetten die het dubbel en dik verdient. Wie zich goed voelt, heeft minder nood om te pesten. Win-win dus!

Ook vormden we op de kleine speelplaats met alle leerlingen en leerkrachten van de lagere school de 4 stippen…  (FOTO’S)

Ken je de betekenis van de 4 stippen?
Kinderen en jongeren worden nog steeds te vaak geconfronteerd met pestsituaties: als slachtoffer, pester of als omstaander. Ook ouders en begeleiders van kinderen en jongeren komen ermee in aanraking.

Alleen als we er ons bewust van zijn, kunnen we samen beginnen werken aan een meer pestvrije wereld. Daarom willen Kies Kleur tegen Pesten en haar partners tijdens de Vlaamse Week tegen Pesten extra aandacht voor dit probleem. Met STIP IT willen we dat zoveel mogelijk kinderen, jongeren en volwassenen tonen dat ze pesten niet oké vinden. Met 4 stippen op zoveel mogelijk handen maken we samen een krachtige vuist tegen pesten.

Met elke stip die je zet, ga je akkoord met één van deze stellingen:

Ik vind pesten niet oké en zal er nooit aan meedoen.
Ik praat erover als pesten mij verdrietig of bang maakt.
Ik sluit niemand uit, voor mij hoort iedereen erbij!
Ik zal altijd proberen op te komen voor iemand die gepest wordt.