Themaloze weken in de Voetjesklas

‘Na de kerstvakantie hebben wij in de voetjesklas twee weken zonder thema gewerkt. Gedurende deze weken heb ik als juf vooral ingespeeld op de vragen, de interesses en het spel van de kinderen. Het waren boeiende twee weken.’  Foto’s